Dijital Pazarlama'da Hedef Kitle Nasıl Seçilmelidir?

Pazar bölümlendirme yapılmalıdır. Bölümlendirmeden kasıt demografik özelliklerin ayrıştırılması işlemidir.

Gelir grubuna göre araştırma yapılmalıdır. Her gelir grubunun ne tür ürün ve hizmet satın aldıkları dikkate alınır.

Cinsiyet ve yaş aralıklarına dair araştırma süreci gerçekleştirilmelidir. Cinsiyet ve yaş aralıklarına göre ürün – hizmetlerin satın alına bilirliği incelenmelidir.

Ailelerin büyüklüğü ve tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

Bölge ve yerleşim araştırması yapılmalıdır. Kültürel yapılar, gelenekler, iklimler gibi katmanlar satın alım davranışlarını etkiler.

Kırsal kesimden kente olan göçler iyi bilinmelidir. Birinci kuşak köyden kente göç ederse satın alım davranışlar daha az etkilenir. Ancak ikinci kuşağın tüketim davranışları daha fazla etkilenir.

Eğitim seviyeleri ve mesleki konumlandırma detayları araştırılmalıdır. Eğitim ve mesleki statüko arttıkça tüketim gücü, tüketim alışkanlıkları ve oranı artar.

Kaynak: Ömer Yolluk

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski